جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/02/17 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4143

 برنامه‌هاي جديد واگذاري کارت‌هاي اعتباري کارگران  

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اعلام برنامه‌هاي جديد واگذاري کارت‌هاي اعتباري خريد 1.5ميليون توماني کارگران در سال‌جاري، گفت: در صورت پيوستن بانک‌ها به اين طرح، سرعت واگذاري افزايش مي‌يابد. به گزارش مهر، طرح واگذاري کارتهاي اعتباري خريد 1 ميليون و 500 هزار توماني، برنامه اي بود که با تصويب شوراي عالي اشتغال در سال 90 به اجرا گذاشته شد.ابتدا قرار بود 100 هزار کارگر با اولويت هاي مشاغل سخت و زيان آور، کارگران نمونه واحدها، فعالان در مناطق محروم کشور و با ويژگي هايي مشابه موارد فوق واگذار شود.

پس از آن با تاخيرها و توقف هاي فراواني به دليل آنچه ناهماهنگي بانک ها در برنامه ريزي براي مشارکت در اين طرح و اختصاص نيافتن منابع عنوان شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نتوانست عملکرد موثري را در اين بخش داشته باشد.اين موضوع حتي باعث شد تا بانک مرکزي تصميم بگيرد دستورالعملي براي بانک ها در قالب عقد مرابحه طراحي و پيشنهاد کند که طي آن روش تامين مالي واگذاري کارت اعتباري خريد 1 ميليون و 500 هزار توماني کارگران مطرح شده بود.البته اين تصميم بانک مرکزي نيز نتيجه اي دربر نداشت و بانک ها روي خوشي به اين طرح که در واقع براي آنها بارمالي داشت نشان ندادند و کار حتي با واگذاري اجراي پروژه از وزارت تعاون، کار و رفاه به صنعت، معدن و تجارت نيز نتيجه نداد.اين موانع باعث شد تا در نهايت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ماه هاي پاياني سال گذشته تصميم بگيرد واگذاري 100 هزار کارت اعتباري کارگران را از طريق بانک هاي زيرمجموعه خود دنبال کند و از آنها بخواهد برنامه اي در اين زمينه تدوين و ارائه کنند.

پس از آن نيز مطرح شد که نه تنها امکان واگذاري 100 هزار کارت اعتباري کارگران فراهم شده است، بلکه با همکاري بانک هاي توسعه عاون، رفاه و قرض الحسنه مهر ايران؛ واگذاري به 230 هزار کارگر تا پايان سال گذشته انجام مي شود.هرچند سهميه هر يکي از اين بانک ها و عملکرد بعدي آن ديگر اعلام نشد اما طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کارهاي مربوط به واگذاري 230 هزار کارت از طريق اين 3 بانک از قبيل تامين مالي و صدور کارت ها انجام و نهايي شده بود.عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفتگو با مهر از برنامه جديد تامين اعتبار و واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1 ميليون و 500 هزارتوماني کارگران در سال جاري خبر داد و گفت: در سال گذشته توانستيم 213 هزار نفر را مشمول اين طرح قرار بدهيم.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه براي سال جاري ديگر برنامه ها را به صورت تعيين تعداد کارگران دنبال نخواهيم کرد، اظهار داشت: با اين حال تلاش مي شود که از بيشترين ظرفيت موجود در اين بخش براي واگذاري کارت هاي اعتباري استفاده کنيم.شيخ الاسلامي با اشاره به لزوم همکاري شبکه بانکي کشور با اين طرح، ادامه داد: در صورتي که بتوانيم علاوه بر بانک هاي زيرمجموعه وزارتخانه، ساير بانک ها را نيز درگير طرح کنيم، قطعا عملکرد بهتري در اين بخش به دست خواهد آمد.وي خاطر نشان کرد: بانک هاي تعاون، قرض الحسنه مهر و رفاه به وزارتخانه در واگذاري کارت هاي اعتباري کارگران کمک کردند ولي براي سال جاري در صدد هستيم تا ساير بانک هاي کشور مانند ملت، صادرات، تجارت و ... نيز به اين طرح بپيوندند.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: در صورتي که بانک هاي ديگر نيز بتوانند به اين طرح کمک کنند و منابع خود را به سمت اين طرح بياورند، قطعا سرعت واگذاري کارت هاي اعتباري افزايش خواهد يافت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي