جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/02/17 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4143

 کسب مجوز 9 واحد علوم تحقيقاات دانشگاه آزاد اسلامي از وزارت علوم 

گروه آزمون و سنجش: از مجموعه 41 واحدي 9 مجموعه مجوز خود را از وزارت علوم دريافت کردند و مابقي نيز اقداماتي در اين خصوص داشته اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خسرو دانشجو رئيس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات در جمع خبرنگاران گفت: برنامه هاي دانشگاه آزاد علوم تحقيقات بر حسب ويژگي پيشرفت علمي و پيشرفت فرهنگي در چند بخش از جمله بعد فرهنگي و علمي تقسيم مي شود که در رابطه با بعد علمي بايد بگويم که ظرفيت خوبي در دانشگاه آزاد علوم تحقيقات حاصل شده و هم اکنون ارتباط اين دانشگاه با ساير دانشگاه هاي دولتي و صنايع در حال افزايش است.

وي در خصوص مشکل مجوز برخي از شعبه هاي دانشگاه افزود: بعضي از شعبه هاي دانشگاه آزاد علوم تحقيقات با مجوز هاي قبلي گرفته شده و از شوراي گسترش اين مجوز را براي فعاليت نگرفتند اما به واسطه ي ارتباط خوبي که بين مجموعه دانشگاه هاي آزاد، دولتي و وزارت علوم وجود دارد برنامه دقيقي در اين خصوص صورت گرفته است.

دانشجو تصريح کرد: در حال حاضر از مجموعه 41 واحدي شعبه هاي دانشگاه علوم تحقيقات 9 واحد آن مجوز خود را از وزارت علوم و شوراي گسترش دريافت کرده اند و بقيه هم اقداماتي را در جهت اخذ مجوز داشته اند.دانشجو در ادامه درخصوص جذب اعضاي هيئت علمي گفت: هم اکنون ارتباط خوبي بين دانشگاه آزاد و علوم تحقيقات با ساير دانشگاه هاي دولتي وجود دارد به صورتي که برخي از اعضاي هيئت علمي که در دانشگاه هاي دولتي به درجه استادي رسيده اند را جذب کرده يعني از مجموع 1000 نفر نزديک به 300 يا 400 نفر از اساتيد با درجه استادي يا دانشياري جذب شده است.

وي افزود: ما سعي مي کنيم سرعت رشد و جذب اساتيد را افزايش دهيم مخصوصا از حائزين رتبه اول دکترا در دانشگاه هاي برتر استفاده مي کنيم.دانشجو تصريح کرد: باکمکي که مجموعه هيئت رئيسه داشته است مجوز جذب 150 نفر از دانشجويان برتر رتبه اول و دوم دوره دکترا از دانشگاه هاي برتر گرفته شده و در ماه هاي آتي اطلاعيه و نحوه جذب آنها اطلاع رساني مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي