جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/03/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه نسخه شماره 2769

 شرايط آزمون کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي اعلا م شد 

گروه آزمون و سنجش: ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 1386 مذکور از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 10 خرداد  به صورت اينترنتي آغاز مي شود و در پايان روز سه شنبه، 22 خرداد پايان مي يابد.
بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران، عدم احراز فساد اخلاقي، برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي و دارا بودن گواهينامه پايان دوره تحصيلات متوسطه نظام جديد دريکي ازشاخه هاي فني وحرفه اي و کاردانش، يا احراز شرايط فارغ التحصيلي دريکي از شاخه هاي فني و حرفه اي و کاردانش تا پايان شهريورماه سال 1386 از شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان عنوان شده است.
همچنين دارا بودن حکم کارگزيني رسمي (قطعي - آزمايشي) و يا پيماني در رسته آموزشي و فرهنگي با تاريخ اجراي اول مهرماه 86 يا قبل از آن، دارا بودن ديپلم کامل نظام قديم هنرستان هاي وزارت آموزش و پرورش نيز از شرايطي است که ويژه فرهنگيان در نظر گرفته شده است.

تذکرات ويژه فرهنگيان
 - فارغ التحصيلان دوره متوسطه نظام جديد در شاخه فني و حرفه اي و کاردانش متناسب با رشته شغلي خود مي توانند در اين آزمون شرکت نمايند. به جز رشته هاي تربيت بدني و هنرهاي تجسمي لازم است براي شرکت در اين دو رشته علاوه بر داشتن مدرک ديپلم نظام جديد، مدرک پيش دانشگاهي نيز دارا باشند.
-  شرکت داوطلبان شاغل به تحصيل در شاخه هاي فني و حرفه اي و کار دانش به شرط آنکه حداکثر تا پايان شهريورماه سال 1386 موفق به کسب گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه خود بشوند در آزمون بلامانع است.
  - داشتن حداکثر 23 سال تمام سابقه خدمت تا تاريخ اول مهرماه 86 بر اساس مندرجات حکم کارگزيني. 
- عدم اشتغال به تحصيل در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي (اعم از پيوسته يا ناپيوسته) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي در زمان ثبت نام و شروع به تحصيل و طول تحصيل.
دوره تحصيل فرهنگيان در صورت پذيرفته شدن در اين آزمون، 2 سال به صورت حضوري در آموزشکده ها و دانشکده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش خواهد بود و فارغ التحصيلان اين دوره ها، طبق ضوابط مربوط مدرک فوق ديپلم مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي شود و اين افراد با رعايت شرايط وضوابط از طريق دوره هاي کارشناسي ناپيوسته مورد تاييد وزارت علوم ، در رشته هاي مرتبط و مورد نياز مي توانند به ادامه تحصيل بپردازند.
بر اساس اين گزارش، به هنرجويان سال آخرشاخه هاي فني و حرفه اي وکاردانش که تا پايان شهريور ماه 1386 موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه در رشته مورد نظر نشوند، تنها در صورتي که در کد رشته اي که داراي پذيرش در بهمن ماه پذيرفته شوند، اجازه ثبت نام داده خواهد شد. آغاز به تحصيل ايشان در بهمن ماه مشروط به آن است که حداکثر تا پايان دي ماه 1386 موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه در رشته مورد نظر شده باشند.
 لازم به ذکر است چنانچه اين قبيل افراد در کد رشته اي پذيرفته شوند که صرفا در مهر ماه پذيرش داشته باشد و يا تا پايان دي ماه 1386 براي قبولي در کد رشته محل نيمسال دوم موفق به دريافت گواهينامه مذکور نشوند، قبولي آنان ملغي خواهد شد.

کساني که حق شرکت در آزمون را ندارند
بر اساس اعلام سازمان سنجش، دانشجوياني که دوره سه ساله شاخه هاي فني و حرفه اي يا کاردانش نظام جديد آموزش متوسطه و يا دوره چهارساله فني و حرفه اي هنرستان هاي نظام قديم را نگذرانده باشند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصيل، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.
 همچنين فارغ التحصيلان و                            دانش آموزان دوره سه ساله شاخه نظري حتي با گذراندن دوره پيش دانشگاهي نيز حق          ثبت نام و شرکت دراين آزمون را ندارند.
 بر اساس مصوبه 265 جلسه مورخ 2 آبان ماه 1372 شوراي عالي برنامه ريزي،                        فارغ التحصيلان دوره کارداني به هيچ وجه حق ثبت نام و شرکت مجدد در اين آزمون را ندارند. داوطلبان غير فرهنگي نيز حق انتخاب رشته هاي ويژه فرهنگيان را ندارند. همچنين دانشجويان دوره روزانه آموزشکدههاي فني و حرفه اي حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را ندارند.

کساني که حق شرکت در آزمون دارند
قبول شدگان آزمون کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 1385و قبل از آن، چنانچه تاکنون به دلايل مختلف ثبت نام ننموده و مشغول به تحصيل نشده اند، در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين دفترچه، حق ثبت نام و شرکت در اين آزمون را دارند.
دانشجويان دوره شبانه در صورت نداشتن مشکل نظام وظيفه (براي برادران) مي توانند بدون انصراف از تحصيل، درآزمون ثبت نام و شرکت نمايند. بديهي است در صورت موفقيت قبل از ثبت نام در رشته قبولي جديد بايد از رشته قبولي قبلي اعلام انصراف نمايند.
لازم به ذکراست سوابق تحصيلي اين گونه دانشجويان در محل قبلي تحصيل مطابق ماده 63 آئين نامه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و واحدهاي درسي قابل قبول مشخص خواهد شد.
دانشجويان سابق آموزشکده هاي فني و حرفه اي که به هر دليل از آموزشکده اخراج گرديده، و يا قبل از پايان مهلت مقرر ثبت نام در اين آزمون، انصراف دائم از تحصيل خود را به آموزشکده محل تحصيل اعلام نمايند،                 مي توانند پس ازتسويه حساب کامل با موسسه ذيربط ، اداره کل امور دانشجويان داخل، صندوق رفاه دانشجويان و در صورت نداشتن مشکل نظام وظيفه (براي برادران) مجددا درآزمون شرکت نمايند. بديهي است اين دسته از داوطلبان مي توانند کليه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصيلات خود به صورت يک جا به انجام برسانند.
اتباع خارجي شرکت کننده درآزمون سال 1386که واجد شرايط ادامه تحصيل در آموزشکده ها باشند، درصورت کسب شرايط قبولي، ملزم به پرداخت شهريه مطابق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري خواهند بود.
تبصره: اتباع خارجي شرکت کننده دراين آزمون الزاما مي بايست واجد شرايط و ضوابط تعيين شده از سوي وزارت کشور باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط مذکور انتخاب نمايند. قبولي اين گونه افراد در صورت عدم رعايت موارد فوق "کانلم يکن" تلقي خواهد شد.

شرايط ويژه فرهنگيان
رشته هاي تربيت بدني و هنرهاي تجسمي بايد داراي حکم کارگزيني در رسته آموزشي و فرهنگي و رشته شغلي "دبير" باشند.
رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش شامل رشته هاي : الکتروتکنيک، ساخت و توليد، کامپيوتر- نرم افزار کامپيوتر، صنايع چوب و کاغذ، ساختمان ، حسابداري و بازرگاني، گرافيک ، طراحي و دوخت ،                          مي بايست به شرط اشتغال در آموزش وپرورش داراي حکم کارگزيني در رسته آموزشي فرهنگي باشند. ضمنا داشتن ديپلم فني و حرفه اي (دوره چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه يا دوره سه ساله نظام جديد آموزش متوسطه که دوره پيش دانشگاهي را گذرانده اند و يا ديپلم هاي فني نظام جديد کاردانش مرتبط با رشته انتخابي (مطابق جدول شماره5مندرج در دفترچه راهنما) الزامي است.
تبصره1-فرهنگيان داراي ديپلم فني وحرفه اي درصورتي که نوع ديپلم آنان با رشته انتخابي (براساس جدول شماره مندرج در دفترچه راهنما 5) مطابقت نداشته باشد، درصورت داشتن حداقل دو سال سابقه اشتغال در فني و حرفه اي يا کاردانش حداکثر تا تاريخ اول مهرماه 86 و برخورداري از ساير شرايط براساس فرم 502 مي توانند متقاضي يکي از رشته هاي فني وحرفه اي و کاردانش شوند.
تبصره2-براي فرهنگيان داراي ديپلم غير فني و حرفه اي داشتن حداقل 3 سال سابقه اشتغال در بخش کارگاهي (استادکار ) يا تخصص فني و حرفه اي و کاردانش (هنر آموزي ) تا تاريخ اول مهرماه ضروري است.

مقررات وظيفه عمومي
 در بخشي از مقررات وظيفه عمومي براي شرکت کنندگان در آزمون مذکور آمده است داوطلباني که منحصرا رشته هاي نيمسال دوم سال تحصيلي 1386-87را انتخاب نمايند، درصورت قبولي درآزمون، چنانچه تا تاريخ30 بهمن ماه 86 ازخدمت نظام وظيفه ترخيص گردند ، مجاز به ثبت نام خواهند بود.
بر اساس اين گزارش هيچ داوطلبي با استفاده از معافيت تحصيلي از ساير موسسات آموزش عالي، اعم از موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1386 را نخواهد داشت. به عبارت ديگر براساس مقررات وظيفه عمومي آن دسته از داوطلباني که از معافيت تحصيلي موسسات آموزش عالي، اعم از دولتي و غيردولتي مصوب استفاده مي کنند، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1386 را ندارند.
نکته قابل ذکر آنکه دانشجويان دوره کارداني نظام جديد بايستي طي مدت 3 سال دوره تحصيلي را به اتمام رسانند در غيراين صورت به علت اتمام سقف سنوات تحصيلي ضمن جلوگيري از ادامه تحصيل به سازمان وظيفه عمومي معرفي خواهند شد.

ثبت نام براي شرکت در آزمون
هر داوطلب بايد بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 10 خرداد تا روز سه شنبه 22 خرداد با مراجعه به باجه هاي پستي توزيع کننده مدارک ثبت نامي آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال1386 نسبت به خريد کارت اعتباري ثبت نام که داراي نام کاربر و رمز عبور به منظور ورود به سيستم نرم افزار ي ثبت نام اينتر نتي، به مبلغ 36/000 ريال (سي و شش هزار ريال) و دريافت يک جلد دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون که براي توزيع آن 3000 ريال (سه هزار ريال) توسط پست از داوطلب دريافت مي شود، اقدام نمايد.
از آنجا که ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 1386 از طريق ثبت نام اينترنتي انجام مي گيرد ; لذا داوطلبان بايد پس از پرداخت وجه ثبت نام و دريافت کارت اعتباري مربوط و دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و مطالعه دفترچه مذکور به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني org.sanjesh.www  مراجعه و بر اساس دستورالعمل هاي مربوط نسبت به تکميل فرم ثبت نام اقدام نمايند.

تاريخ توزيع کارت و برگزاري آزمون
بر اساس اعلام سازمان سنجش، کارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 2 و 3 مردادماه توزيع و آزمون ورودي دوره هاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي سال 1386 بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده در صبح و بعد از ظهر روز جمعه 5 مردادماه برگزار خواهد شد.واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات سازمان نيز از هم اکنون تا 22 خردادماه، همه روزه از ساعت 8 الي 12 و از ساعت 14 الي 17 از طريق شماره تلفن هاي 88923595 تا 88923599 آماده پاسخگويي مي باشد. همچنين سازمان سنجش از داوطلبان درخواست کرده است که از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
گزارش موسسه استاندارد
گزارش دانشگاه آزاد اسلامي كاشان