نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 دشت اول 

روزي بچه هاي مجله دختران پيشنهاد راهاندازي کلوپ دختران را مي دادند ، هرگز انتظار چنين استقبالي را نداشتند . راستش را بخواهيد غافلگير شديم . اما از آن غافلگيريهايي که حسابي لذتش را ميبريم ! قرار بود براي آشنايي هم که شد . اولين بازي ايران در جام جهاني را دور هم تماشا کنيم که نشد . گفتيم دومي حتما ميشود و آنهم به دليل برخي مشکلا ت به وقوع نپيوست . پس يک معذرت خواهي بدهکاريم . اما چون تا سه نشه ، بازي نميشه ; حتما بار سوم همديگر را زير پرچم کلوپ دختران خواهيم ديد و حتما اين ديدار در آغاز تابستان خواهد بود . دوستان عزيز کلوپ دختران و تمام دوستاني که مايليد عضو کلوپ و يا حتي تحريريه مجله دختران باشيد ، ما يک ماه فرصت داريم تا تمام فکرهايمان را روي هم بريزيم و ثابت کنيم دختران ميتوانند ، بهترين باشند . نامه ها ، تلفن ها و ايميل ها و هر چيز ديگري که فکر ميکنيد ما و شما را به هم نزديک ميکند را از ما دريغ نکنيد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره