نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 Missworld جام جهاني! 

در اين دوره از جام جهاني آلمان يک اتفاق عجيب از سوي مسئولان برگزارکننده رخ داد. 32 دختر جوان به نمايندگي از 32 تيم حاضر در جام جهاني 2006 آلمان براي به دست آوردن عنوان "ملکه زيبايي" جام جهاني با يکديگر به رقابت پرداختند. نتيجه اين رقابت روز اول ژوئن در شهر "روست" در جنوب آلمان اعلام شد و تاج "ملکه زيبايي" جام جهاني يک روز پيش از آغاز مسابقات آلمان به نماينده اهل "توگو" رسيد. نکته جالب توجه در هيات داوران، حضور تعدادي از بازيکنان فوتبال حاضر در جام جهاني بود که براي انتخاب "ملکه زيبايي" از نظر آنها نيز استفاده شد.
در اين رقابت دختري نيز از ايران حضور داشت که انتخاب آن به عنوان نماينده کشورمان در پرده اي از ابهام قرار دارد و ظاهرا هيچ کس هم پاسخگو نيست. هيچ معرفي نامه اي از اين دختر حاضر در اين رقابت وجود ندارد و به گفته مسئولان اين دختر از هموطنان مقيم اروپاست.
اين عمل برگزارکنندگان جام جهاني از نظر تعدادي از کشورهاي حاضر در جام جهاني مانند ايران و عربستان خوشايند نيامد.
نگاه ابزاري به زن در غرب رواج پيدا کرده و هر از چند گاهي به معرفيworlb miss  با اين نگاه مي پردازند. انتخابي که تنها ملاک آن به اصطلاحfashion  بودن دختر موردنظر است. از آنجا که عقل غالب نيز عقل مذکر است، چنين برخوردهايي با زن از طرف اين عقل برتر خوشايند به نظر مي رسد. از قديم در غرب نگاه مثبت و تجليلي از زن نيز عمدتا معطوف به مادر و وجهه مادرانه زن بوده، نه وجهه زنانگي خالص و بي قيد و شرط زنان و بخش بسياري از تحليل ها از زن معطوف به وجهه ظاهري و لطيف زنان است و نه همه وجوه شخصيت زنانه. نگاه هاي ابزاري به زن به عنوان غايت يک انسان نمي نگرد.
چنين نگاهي به زن در رقابت بزرگي مانند جام جهاني که مردان در آن به رقابت مي پردازند، به هيچ وجه خوشايند نيست و چنين نگاه هاي سطحي به زن در ورزش مردان جاي تاسف دارد.

In this world cup, a strong event happened. 32 young girls, as representatives of 32 countries attending the world cup, compete each other to be “Miss World”. The results of this competition announced a day before the cup went on. Miss world is from “Togo”. It is interesting to know that some players of this cup were the members of the Jury.
There was an Iranian girl whose reason of selection is still vague. It seems that nobody answers the question. No identification of her is at reach. Only it is said that she is living in Europe.
Choosing Miss World was not considered good through Iran & Saudi Arabia governments’ point of view.
The only criterion to select Miss World seems to be on fashion. For, the victorious wisdom is male’s, such an interface seems pleasant. Since the ancient time, west has been looking positively on women as mothers, not as pure famine creatures. So, a great part of analyzing a woman’s character is related to her appearance not all aspects of her.
Looking women from such point of view, in such a great competition like world cup in which men are competing does not pleasant at all.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره