نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 برنامه ريزي توليد درکارگرداني تلويزيوني جام هجدهم 
نويسنده : نادر قبله اي

بعد از تحقيقات فراوان و ديدارهاي زياد، کمپاني HBS تصميم گرفت بسياري از محصولات تازه جام جهاني 2002 ژاپن و کره را حفظ کرده و ارتقا دهد. اين شرکت تيم رويايي خود را از جام جهاني 2002 همچنان حفظ کرده و يک بار ديگر بهترين کارگردانان فوتبال را براي توليد محصولات تلويزيوني خود با کيفيتي بالا انتخاب کرده است:
فرانسيس - چارلز بيدو:(Bibeaux charles - Francois )  يکي از بهترين کارگردانان فوتبال در فرانسه است. او 20 سال سابقه کارگرداني مسابقات را دارد و در تمام رده هاي فوتبال کارگرداني کرده که مي توان از ليگ فرانسه، جام يوفا و جام قهرمانان اروپا نام برد. ضمنا او 13 بازي جام جهاني 98 را کارگرداني کرده و در جام جهاني 2002 جزو هفت کارگردان برگزيدهHBS  بوده.
نات فليشمن:(Fleischmann Knut)  نات به عنوان کارگردان ورزشي و نمايش هاي تفريحي از سال 1993 کار کرده و مسابقات بوندس ليگا و ليگ قهرمانان را براي تلويزيون هاي1 sat  وARD  آلمان پوشش داده است. در سال 20
05
نات توسطHBS  به عنوان يکي از کارگردانان جام کنفدراسيون ها در آلمان انتخاب شد.
فرانسيس لانو:(Lanaub Francois)  يکي از بهترين کارگردانان فرانسوي فوتبال است. فرانسيس لانو در بسياري از وقايع ورزشي شامل دو دوره بازي هاي المپيک، مسابقات فرمول يک فرانسه و دو دوره جام جهاني دخيل بوده است. در سال 1998 او يکي از کارگردانان TVRSg8 ، تلويزين پخش کننده جام 98 فرانسه بود و جايزه دوربين طلايي را براي پوشش عالي اش دريافت کرد.
جمي اوکفورد:(oakforb Jamie)  از سال 1996 با شبکه ورزشيITV  کار کرده و يکي از مجرب ترين کارگردانان فوتبال انگلستان است. اعتبار کاري او برايITV  شامل ليگ برتر، جام يوفا، پنج بازي جام قهرمانان و چهار بازي جام جهاني است.
ولفگانگ استراب:(Straud Wolfgang)  بيشتر از 10 سال اخير براي تلويزيون آلمان درگير فعاليت هاي ورزشي بوده. در سال 2002، کمپانيHBS  او را براي کارگرداني جام جهاني ژاپن و کره انتخاب کرد و در سال 2005 جام کنفدراسيون ها را در آلمان برايHBS  پوشش داد.
جان واتس:(Watts John)  يکي ديگر از مجرب ترين کارگردانان فوتبال در انگلستان. او وقايع بزرگ ورزشي مثل بيش از 70 مسابقه رزمي و دو جام جهاني راگبي را پوشش داده است. اعتبار فوتبال او شامل پنج بازي در جام اروپايي، يک فينال جام يوفا و
ده فصل متوالي جام يوفاست.
از بين کارگردانان مذکور تنها نات فليشمن اولين جام جهاني اش را تجربه مي کند و باقي دومين يا سومين جام جهاني اي است که تجربه مي کنند.

پوشش چندگانه: موفقيتي مشروع...
براساس موفقيت پوشش چندگانه در جام جهاني 2002 کره و ژاپن، HBS  پايه هاي اين تصور را براي جام 2006 آلمان حفظ مي کند و آن را اصلاح و ارتقا مي دهد. مزاياي اين پوشش خارق العاده براي مشترکان رسانه ها بسيار بي شمار است. چند نمونه اين مزيت ها به شرح زير است:
مشترکان کوچک رسانه ها به راحتي نمي توانند به پوشش هاي تلويزيوني دست يابند.
مشترکان بزرگ رسانه ها مي توانند تلاش ها و منابعشان را بر تدارکات اضافي و تيم ملي شان در جام جهاني متمرکز کنند!
مشترکان رسانه اي ديجيتال پوشش زنده اضافه اي را بر کانال هاي جداگانه دريافت مي کنند.
هم مشترکان ديجيتال و هم آنالوگ مي توانند از پخش زنده و پوشش با تاخير مسابقات براي سفارش گرفتن از بينندگان و بازار فروش فيلم ها بهره ببرند.
فعاليت هاي 32 تيم حاضر در جام توسطHBS  پوشش داده مي شود.

پوشش خارق العاده: ارتقا و نوآوري
معرفي گسترده استاديوم ها: اين برنامه، پوشش تلويزيوني استاديوم محل برگزاري بازي را از 30 دقيقه قبل از سوت آغاز بازي انجام مي دهد.
پوشش تاکتيکي: اين پوشش موقعيت تاکتيکي را در خلال مسابقه نشان مي دهد.
پوشش تيم الف و تيم ب: پوشش تيم الف و تيم ب نسبت به جام پيش ارتقا يافته و به دو مرحله زير تقسيم مي شود:
نيمکت الف / نيمکت ب: اين پوشش ها دوربين هاي مجزايي هستند که مربي ها و فعاليت هايشان را روي نيمکت نشان مي دهند.
دوربين پوشش بازيکن ها: اين پوشش بر روي يک بازيکن در هر تيم در هر زمان از مسابقه تمرکز و موقعيت و حرکاتش را جداگانه پيگيري مي کند.

محصول اصلي جام هجدهم:
پرده بازHDTV (Wibescreen)
پيشنهاد برنامه ريزي توليد در جام 2006 يک سورپرايز بزرگ  است: براي اولين بار در تاريخ جام جهاني 64 مسابقات با فورمت وايداسکرين HDTV/9 61 ديجيتال پوشش داده مي شوند. تصميم پخش وايداسکرين HDTV توسطHBS  به دو دليل انجام شد: پرستيژ جام جهاني و روند بازار و مارکت آن که تکامل جام را نشان مي دهد. وايداسکرين به صورتHD  در اروپا بيشتر معمول است ولي در آمريکا، ژاپن و کره جنوبي تلويزيون هاي وايداسکرين به شکلHDTV  بيشتر استفاده مي شود و به تازگي در اروپا چند کانال، کار به شکلHDTV  را شروع کرده است.

وايداسکرينHDTV :
 آماده سازي و آزمايش
HBS از سال 2003 تا 2006 برنامه وسيعي را براي آماده سازي و آزمايش اين سيستم متعهد شد. اين برنامه شامل جزئيات محصولي مشخص به اضافه گرافيک هاي روي پرده تلويزيون مي شود. بخشي از اين آماده سازي براي تمرين دادن به کارگردان ها و عواملشان در نظر گرفته شد که از جام کنفدراسيون ها در سال 2003 شروع شد و تا همان جام در سال 2005 ادامه يافت.

وايداسکرينHDTV:
استانداردها و گزينه هايHBS
طرح اصلي تکنيکي بعد از يک امکان سنجي کامل در سال 2003 آماده شد. حمايت مالي وسيعي از اين صنعت براي به انجام رسيدنش در نظر گرفته شد.
در جام هجدهم 25 دوربين وايداسکرينHDTV  براي هر مسابقه به کار مي رود (در جام 2001 تنها 8 دوربين 48 مسابقه را با اين فورمت پوشش دادند). اين رقم شامل شش دوربينHDSSM  مي شود.
عکس شماره 1:طرح دوربين موقت جام 2006

گرافيک هاي با وضوح بالا(Resolution High )
گرافيک هاي تلويزيوني براي جام جهاني 2006 آلمان توسطHBS  با همکاري فيفا و دلتاتره Tre Delta تهيه مي شود. گرافيک هاي روي صفحه تلويزيون تعاريفي در حد بالاتر از استاندارد هستند. گرافيک هاي چند جانبه، اطلاعات آماري وابسته به تيم ها، مسابقات و بازيکنان را نشان مي دهند. اين اطلاعات شامل ترتيب جاي بازيکنان، فهرست نام بازيکنان، گل هاي بازي، تعويض ها، آمار شخصي و تيمي و وضعيت هوا و ... مي شوند.
عکس شماره 2: مثالي از گرافيک نتيجه نهايي
تمام گرافيک ها متعلق به برنامه هاي نمايشيEBIF ،BIF  وESF  انگلستان هستند و از طريق اين برنامه ها نشان داده مي شوند. آنها را قبل، در خلال و بعد از مسابقه نشان مي دهند. باقي منابع تحت پوشش جام از اين برنامه هاي گرافيکي عادي اند که دليل آن تدوين راحت تر تصاوير است. اين گرافيک ها به جز در ليست هاي طولاني که قبل، بعد از بازي و بين دو نيمه ديده مي شوند، در پايين قاب تصوير تلويزيوني ظاهر مي شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره