نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 درباره فيلم شناسي فوتبال;وقتي که فوتبال سهم مهمي از سينما طلب مي کند
 پاي چپ من رامواظب باش 
نويسنده : نيره رضايي مطلق

بايد قبول کنيم که هيچ ورزشي به اندازه فوتبال موضوع داستان فيلم ها قرار نگرفته است. کشورهايي که فوتبال جزو لاينفک زندگي شان است، مسلما سينما هم بي تاثير از آن نمانده. به همين دليل است که فوتبال حرفه اي به خوبي در فيلم هاي اروپايي بازتاب چشمگيري داشته و يا حتي بهترين موفقيت را براي سينما به وجود آورده است. به طور مثال دهه هاي 60 و 70 در اروپا، دهه هاي تسخير کمدي هاي ايتاليايي و انگليسي در باب فوتبال بود. در اين ميان کشورهاي آسيايي هم ازسينماي فوتبالي  بي بهره نبوده اند.
هنوز هم با به خاطره آوردن کريستي براون، شاعر فلج ايرلندي با نقش آفريني اسکاري دانيل دي لوئيس در "پاي چپ من" (جيم شرايدان) که با زدن ضربه سر به توپ بازيکنان خياباني، استعداد و مهارت خودش را نشان داد و يا حتي وقتي لويي مال فرانسوي از فوتبال براي نشان دادن سرخوشي هاي کودکان محروم زمان جنگ در آموزشگاه شبانه روزي استفاده مي کند و مي توان اين آزادي روحي و جسمي را در فيلم "خداحافظ بچه ها" حس کرد و يا وقتي لوئيس بونوئل اسپانيايي در "تريستانا" سکانس هاي اوليه اش را به ميان زمين فوتبال مي آورد و از دست به دست شدن توپ به وسيله بازيکنان موسسه پسران بي سرپرست استعاره اي زيبا مي سازد، ما به ياد گابريله سالواتورس ايتاليايي در فيلم "مديترانه اي" مي افتيم که در دو سکانس عالي و تاثيرگذار از بازي فوتبال سربازان هموطنش در جزيره کوچک بدون مرد يوناني در زمان جنگ جهاني دوم استفاده مي کند و روابط انساني را با گذشت زمان به تصوير مي کشد.
به اين ترتيب است که وقتي صحبت از فوتبال مي شود نمي توانيم عنصر تصوير را در آن ناديده بگيريم و جذابيت سينما را فراموش کنيم. در اينجا سعي ما بر اين بوده که فهرست مناسبي از فيلم هاي برجسته و بلند داستاني که در زمينه فوتبال ساخته شده را به اجمال عنوان کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره