نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 ستاره Hot Shot 

اين سومين فيلمي بود که پله فوتباليست معروف در 1986 آمريکا روي پرده هاي سينما برد. داستان فوتباليست جواني که سعي مي کند از بت بزرگش درس هايي را فرا بگيرد. هرچند شيرين کاري هاي پله در فيلم قابل توجه است، اما کارگرداني ريک کينگ چنگي به دل نمي زند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره