نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 زيدان: يک پرتره قرن بيست و يکمي: 

اما يکي ديگر از فيلم هاي فوتبالي که اکنون در مرحله توليد است "زيدان: يک پرتره قرن بيست و يکمي"
(Portrait century st A12 :ibanez) نام دارد. اين فيلم را داگلاس گوردون و نيل پاره نو کارگرداني و دقيقا 90 دقيقه يعني به اندازه يک مسابقه فوتبال براي آن زمان تعيين کرده اند. اين فيلم که با 15 دوربين مختلف تمامي لحظات بازي زيدان را در يکي از مسابقه هاي رئال مادريد ثبت کرده شامل نماهايي از دو دوربين بسيار قوي و باکيفيت  است.
به اعتقاد کارگردانان فيلم، زيدان يکي از شخصيت هاي موفق فوتبال قرن بيست و يکم است. او يک نماد کامل ورزشي است و حتي از حد يک ورزشي صرف نيز فراتر رفته است. دوستداران رئال مادريد يک تصوير روحي و عميق از اين شخصيت برجسته ورزشي خواهند ديد. اين دومين فيلمي است که زيدان در آن حضور دارد. فيلم قبلي، فيلمي درباره باشگاه رئال مادريد است که به شکل مستندواري تمام اعضاي تيم را نشان مي دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره