نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 ترس دروازه بان از ضربه پنالتي The Goal Keeper Fear Of Penalty 

ويم وندرس، کارگرداني معروف براساس رماني از پيتر هانکه آلماني اين فيلم را زماني ساخت که به او اعتباري دوباره بخشيد. دروازه باني آلماني به نام بلوخ پس از مسابقه اي در وين راه مي افتد و کسي را تصادفي مي کشد. سپس به اميد احياي عشقي قديمي به مرز اتريش مي رود; سفر مردي که براي حرفه اش پير شده، تسلطش بر اعصابش ضعيف شده و در روياي آمريکا، سينما و موسيقي غرق شده است. موسيقي يورگن نيه پر و بازي آرتور براوس اعتباري زيبا به اين فيلم مي بخشد. فيلم محصول 1971 آلمان غربي و اتريش است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره