نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 رئال، فيلم Real The Movie 

اين مستند آميخته با درام همه حرفش درباره تيم رئال مادريد است. بورژا مانسوي اسپانيايي که عشق رئال را هميشه در سينه دارد، با اين محصول 2005 که اولين اکرانش را در کن مقابل چشم فرانسوي ها به اجرا گذاشت، قرار است درباره تمام بازيکنان تيم رئال حرف هاي مهمي بزند. نکته جالب اين است که به لحاظ مستند بودن کار، تمام بازيگران فيلم همان فوتباليست هاي تيم هستند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره