نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 اکنون و براي هميشه Now and Forever 

سقوط هواپيمايي در سال 1949 که در آن يک تيم فوتبال ايتاليايي کشته شدند، خط اصلي "اکنون و براي هميشه" است. پاسکال پوزسره ايتاليايي اين فيلم را در سال 2005 روي پرده هاي سينما برد; فيلمي که در جشنواره قاهره هم جوايزي کسب کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره