نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 معجزه برن Miracle Of Ben 

اين فيلم تاريخي، ورزشي که مايه هاي درامش هم قوت زيادي به آن بخشيده، درباره قهرماني آلمان غربي در جام جهاني 1954 است.
سونيکه ورتمن در 118 دقيقه فيلم را ساخته است. معجزه برن توانست چندين جايزه در رشته هاي بهترين بازيگري و کارگرداني از جشنواره هاي اروپايي دريافت کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره