نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 ضربه سر Head Shot 

ژان ژاک آنوي فرانسوي در سال 1978 با بهره گيري از پاتريک دوايه و ژان بواسه داستاني کمدي درباره فوتباليست سر به هوايي که از تيم بيرونش مي کنند، ساخت. فردي که براي کاري که انجام نداده دستگير مي شود و ديگر نمي تواند حتي يک گل بزند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره