نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 غول هاي جوان Young giants 

کشيشي پير و مدير خانه پسران بي سرپرست تمام هم و غم خود را در تشکيل تيم فوتبال بچه ها مي گذارد و به اين ترتيب سعي مي کند تحولي در زندگي پسران خود ايجاد کند.جان هيوستن (کارگردان فيلم فرار به سوي پيروزي) و پله از مهمترين بازيگران اين فيلم هستند. تريل تاتن آمريکايي اين فيلم را در 1983 ساخت و آهنگسازي آن را به ريک پترسن معروف سپرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره