نسخه شماره 28 - 1384/08/01 -  simple Search

 گروتسک grotesque 

هر چيز تحريف شده، زشت، غيرعادي، خيالي يا باورنکردني را "گروتسک" يا عجيب و غريب مي گويند. اين اصطلاح در هنرهاي تزئيني به سبکي گفته مي شود که در آن اشکال خيالي انسان و حيوان و هيکل هاي کريه شيطاني با هم ترکيب مي شوند و آميزه اي باورنکردني به وجود مي آورند. در نقاشي، تاثير اين سبک در آثار بروکل، گويا و سالوادر دالي آشکار است. اين هنرمندان گروتسک را به خاطر تاثيرهاي طنزآلود مبالغه آميز به کار برده اند. گروتسک همچنين تاثير زيادي بر جنبه خنده دار کاريکاتور در نقاشي گذاشته است. در ادبيات، اصطلاح گروتسک را در مورد نوشته اي به کار مي برند که در آن شخصيت هاي مسخ شده و عجيب و غريب (چه از نظر جسمي و چه از نظر رواني) وجود داشته باشند ; شخصيت هايي که اعمال غيرعادي و غيرمعقول از آنها سر مي زند. در ادبيات نيز مانند نقاشي، گروتسک خلق آثار طنزآميز را مورد نظر دارد، بنابراين عناصر گروتسک را در نقيضه، کاريکاتور، طنز، بورلسک، هرزه نگاري و تئاترپوچي مي توان يافت. در آثار رابله، سويفت، بايرون، هوفمان، ادگار آلن  پو، ويکتور هوگو، اميل زولا، ديکنز، کافکا، بکت، اولين وو، ژان ژنه و اوژن يونسکو، خصوصيت هايي از گروتسک يافت مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره