نسخه شماره 26 - 1384/06/01 -  simple Search

 فال ماه 
نويسنده : مريم آزموده فر

فالماه

1  فروردين: تو خيلي باکلاسي يه مدرسه بزن. در اين ماه شاخ درمياري، چون ممکنه يه خبر خيلي خوش بشنوي، مثلا ممکنه پولدار بشي، موفق بشي، عاشقت بشن، ممکن هم هست از دست يه کنه سريش راحت بشي! در اين ماه هروقت خواستي آرزوت برآورده شه، مامانت رو ماچ کن!
2  ارديبهشت: تو که اون قدر هنرمندي اين تابستوني ديوارهاي خونه تون رو نقاشي کن که خانواده خيلي تو خرج نيفتن. در اين ماه اصلا هيچي قرض نگير، مخصوصا دل و قلوه مردم بيچاره رو! اصلا جر و بحث هم با کسي نکن که تو اين ماه کتک خورت ملسه!
3  خرداد:تو زيادي کنجکاوي (نگفتم فضول که دلت نگيره). پيشنهاد مي کنم تو اين ماه سعي کن همکاري ات رو با پليس بيشتر کني، چون تو که آمار همه رو داري، صواب داره کار مملکت رو هم راه بندازي. در اين ماه عشق دنبالت راه ميفته، اگه ديدي خيلي مزاحمت ايجاد کرد با 110 تماس بگير.
4  تير: من که مي دونم آدم حسابگري هستي، ما يه مردم آزار سر کوچه مون داريم بيا حسابش رو برس. در اين ماه دستگاه «غرغرسازي» ات روخاموش کن. اگه روزي 5 دقيقه تمرکز کني، مي توني متمرکز بشي ! سياره ات خوب داره مي چرخه، خيالت راحت باشه.
5  مرداد: اجتماعي بودن هم حدي داره، کمي هم سعي کن سياسي، اقتصادي، پزشکي  سلامت باشي ! در اين ماه هرچي مي خواي به دوستت بگي نگو به جاش به مادرت بگو، آخرش اينه که کتک مي خوري دل من خنک مي شه. اون قدر حرص نخور وگرنه معده ات سوراخ مي شه.
6 : شهريور: از خونسرديت خوشم مياد، ولي يه کم تو آفتاب راه برو که خونگرم بشي، چون يه خبر خوب در راه داري که بايد خون گرم تو قلبت جريان پيدا کنه که از اين انجماد دربياد. اون قدر پشت مردم حرف نزن به جاش حتما برو به مامان بزرگت سر بزن.
7  مهر: مي دونم کشته مرده عدالتي، مي دونم که تو اين ماه يه عده بهت نيش مي زنن، بهشون اعتنا نکن. بالاخره تابستونه و پشه هاش، سعي کن تحمل کني. اگر دچار بيماري سو» زن شدي از پادتن اون که سو» مرد است، حتما استفاده کن. گفته باشم اگه نامحرم باشه عمل نمي کنه ها.
8  آبان: خيلي بده که اون قدر زودباوري، باور کن داره خالي مي بنده. خودت برو تو آينه نگاه کن، کجا چشمات مثل غزال مي مونه؟ کجا لبات مثل غنچه مي مونه؟ اون دفعه هم که گفت «جيگر» با تو نبود که اون دست خيابون جيگرکي ديده بود!
9  آذر: آذرخشي، صاعقه اي، رعد و برقي، آسمون قرمبه اي، آخه چرا اون قدر لحظه اي هستي؟ در اين ماه چند روز خوشحالي، چند روز ناراحتي، چند روز بي تفاوتي، مطالعه هم بيشتر مي کني. راستي گفت بهت بگم: چه خوش بي مهربوني هر دو سر بي.
10  دي: خوشگلي کيلو چنده؟ مهم اينه که جذابي! در اين ماه سعي کن حرف رئيس روسا رو خيلي گوش ندي و کارهاي متفرقه ات رو کم کني! حتما روزي سه بار تمرين کن که «نه» بگي، اين کار براي تقويت موهاي سر خوبه.
11  بهمن: تو هم که حساس! جديد، با قابليت هاي بيشتر و قيمت مناسب تر از نمونه هاي قبلي. آدم مي ترسه بياد طرفت دو کلام درد دل کنه. يه عده مي خوان روي شما سرمايه گذاري کنن، داري کم کم مياي تو بورس، فقط يه خرده به خودت عسل بمال که شيرين تر بشي!
12  اسفند: چرا حالي ات نيست؟ دارن ازت سو» استفاده مي کنن! از بس که اخلاقت خوبه! آدم که هرچي بهش مي گن سريع نمي گه «چشم» بعضي اوقات هم بگو «ابرو»، «دهن»، «دماغ » !


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره