جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 ضوابط تعيين قيمت فروش خودروهاي وارداتي 

ضوابط تعيين قيمت فروش خودروهاي وارداتي در جهت اعمال وظايف سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و همچنين اعمال قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388از سوي سازمان حمايت اعلام شد.
ضوابط تعيين قيمت فروش خودروهاي وارداتي در جهت اعمال وظايف سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و همچنين اعمال قانون حمايت ازحقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 اعلام شد.ضوابط تعيين قيمت فروش انواع خودروهاي وارداتي جهت رعايت از اول اسفندماه سال 1393 توسط کليه نمايندگي ها، واردکنندگان و اطلاع عموم به شرح زير اعلام مي‌شود: قيمت تمام شده شامل: 1- ارزش CIFخودرو 2- حقوق ورودي شامل حقوق گمرکي و سود بازرگاني 3- مابه التفاوت ماليات بر ارزش افزوده دريافتي و پرداختي 4- عوارض هلال احمر 5- عوارض ندرج در بودجه سنواتي 6- هزينه انبارداري، تخليه و بارگيري و عوارض بندري 7- هزينه ثبت سفارش 8- هزينه بازرسي فني 9- هزينه استاندارد 10- عوارض وزارت راه و شهرسازي در صورت حمل با ناوگان خارجي 11- کليه مالياتها و عوارض شماره گذاري 12- هزينه بيمه شخص ثالث 13-هزينه اسقاط خودروهاي فرسوده 14- هزينه بانکي شامل کارمزد بدون احتساب سودو خسارت تاخير تاديه ديون. قيمت نهايي فروش نقدي به خريداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دريافتي از خريدار): عبارتست از مبلغ قيمت تمام شده فوق به علاوه 7 د رصد مبلغ قيمت تمام شده که شامل ساير هزينه‌ها و سود نمايندگي و واردکننده و 3 درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتي، وارانتي و ارائه خدمات پس از فروش مي‌باشد، بديهي است در صورت پيش فروش و يا فروش اقساطي مابه التفاوت برابر دستورالعمل مصوب عمل خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا