جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد:
 آغاز حذف يارانه پردرآمدها 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از اجرايي شدن حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت که يارانه افراد خارج از کشور به طور کامل حذف شده است.
محمدباقر نوبخت در حاشيه همايش اقتصاد مقاومتي درباره اقدامات دولت براي حذف يارانه بگيران بنا بر تکليف قانون بودجه اظهار کرد: بنا بر بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت اجازه داده شده که يارانه نقدي را تنها به افراد نيازمند پرداخت کند. بر اين اساس در 10 ماه گذشته تلاش کرديم تا با تکميل منابع و بانک هاي اطلاعاتي نسبت به اين موضوع اقدام کنيم.وي با بيان اين‌که شناسايي و حذف پر درآمدها با دقت کامل انجام مي‌شود، افزود: از 40 پايگاه اطلاعاتي که در اختيار داشتيم افرادي را که براي ما محرز شد از درآمد کافي برخوردار بوده و يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني تاثير بر زندگي آن ها ندارد را در ليست کساني که بايد از دريافت يارانه حذف شوند قرار داديم.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره اي هم به تعداد يارانه بگيراني که تاکنون حذف شده اند داشت و گفت:‌يارانه افراد خارج از کشور را براساس گزارش‌هايي که در اختيار داشتيم به طور کامل حذف کرده‌ايم، اما پر درآمدهاي داخل کشور نيز به تدريج در حال حذف شدن هستند.در عين حال که اين اقدام با دقت کافي انجام مي‌شود تا در حذف يارانه بگيران پر درآمد هم تبعيضي ايجاد نشده و تنش‌زا نباشد.نوبخت درباره ايراداتي که برخي از نمايندگان مجلس نسبت به مصوبه اخير کميسيون تلفيق و توافق دولت براي حذف يارانه خانوارهاي با درآمد 2.5 ميليون تومان داشته اند عنوان کرد: اين موضوع در هفته آينده در مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در نهايت با بحث و بررسي هايي که انجام مي‌شود نقايص آن برطرف شده و اجرايي خواهد شد که اين مصوبه مي‌تواند تکميل کننده برنامه دولت براي اجراي هر چه سريع تر قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد.
سرمايه‌گذاري 158 هزار ميلياردي در سال آينده
وي در همايش اقتصاد مقاومتي نيز با تاکيد بر اين‌که اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 مخاطبان عام و خاص دارد گفت: اين سياست‌ها خواسته براي دولت تعريف و تبيين نشده است، بلکه بايد همه مردم بر اجراي آن شراکت داشته باشند و هيچ مسوولي از اجراي آن شانه خالي نکند.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين‌که بودجه سال 1394 براساس سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تبيين شده است، عنوان کرد: با توجه به رشد اقتصادي منفي که در دو سال گذشته پشت سر گذاشته ايم در سال آينده هدف رشد اقتصادي مثبت 2.5 درصدي است.نوبخت با بيان اين‌که با سرمايه‌گذاري که دولت در سال 1394 در نظر گرفته به طور قابل ملاحظه‌اي به اهداف خود در رشد اقتصادي نزديک خواهد شد، يادآوري کرد: بر اين اساس 48 هزار ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني، 7000 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي مهار آب هاي مرزي، 55 هزار ميليارد تومان از سوي دولت و 103 هزار ميليارد تومان از سوي شرکت هاي دولتي که در مجموع به 158 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد براي سال آينده سرمايه‌گذاري مي‌شود.همه دستگاه‌ها برنامه اجراي اقتصاد مقاومتي را در دست دارندرئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به وظيفه سنگين سازمان مديريت و برنامه ريزي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: ما در اين سازمان هر 24 بند سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را تفکيک کرده و وظيفه هر دستگاه را متناظر با بندهاي آن مشخص کرديم.وي ادامه داد: دستگاه‌هاي مربوطه براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به سازمان مديريت و برنامه ريزي فراخوانده شده و مسووليت‌هاي اجرايي را به آن ها ابلاغ و موظف کرديم که برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود را مشخص و اعلام کنند. بر اين اساس اکنون برنامه دستگاه‌ها در دوره ميان مدت براي سال 1393 و 1394 به منظور اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اختيار آن‌ها است و برنامه بلند مدت که مربوط به برنامه ششم مي‌شود نيز تبيين و موظف بر اجراي آن خواهند شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا