جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 جديدترين نرخ انواع جرايم رانندگي  

نرخ انواع جرايم رانندگي به شرح زير است:

نام

کلان شهر و
جاده هاي بين شهري

ساير شهرها

روستا و راه روستايي

رانندگي در حالت مستي و مصرف روانگردان‌ ها

200000

200000

200000

تجاوز از سرعت مجاز (بيش 50 کيلومتر در ساعت)

50000

90000

100000

تجاوز از سرعت مجاز (بيش 30 تا 50 کيلومتر در ساعت)

20000

40000

50000

سبقت غير مجاز در راه هاي دو طرفه

50000

90000

100000

عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي

100000

50000

90000

حرکت به طور مارپيچ

100000

50000

90000

حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

100000

---

90000

عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

50000

10000

30000

تجاوز به چپ از محور راه

50000

20000

40000

عبور وسايل نقليه از پياده رو

50000

10000

30000

دور زدن در محل ممنوع

50000

20000

40000

توقف در محل ايستادن ممنوع و يا مطلقا ممنوع

40000

10000

30000

عدم استفاده از کمربند ايمني براي راننده و سرنشين

30000

10000

20000

استفاده از موبايل حين رانندگي سرعت بالاي 60 کيلومتر

50000

30000

40000

استفاده از موبايل حين رانندگي سرعت کمتراز 60 کيلومتر

30000

10000

20000

نقص در سامانه روشنايي در شب

50000

30000

40000

رانندگي با وسايل عمومي خارج از ساعت مجاز

50000

30000

40000

عدم توجه به فرمان ايست با پرچم پليس و همياران پليس

50000

30000

40000

عدم رعايت مقررات حمل بار

50000

30000

40000

عدم رعايت حق تقدم عبور

40000

10000

30000

نصب پلاک هاي متفرقه ( تغيير در استاندارد پلاک )

50000

50000

50000

در آغوش داشتن اطفال حين رانندگي

40000

40000

50000

حمل آهن آلات بدون شرايط ايمني و مقررات مربوطه

50000

30000

40000

دستکاري در دستگاه سرعت نگار وسايل حمل و نقل عمومي

50000

50000

50000

توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع

50000

20000

40000

عبور کاميون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

50000

---

40000

استفاده از نور افکن يا چراغ داراي نور خيره کننده

50000

30000

40000

توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع ها

50000

---

40000

عدم اعلام نشاني محل سکونت جديد به اداره راهنمايي و رانندگي

50000

20000

40000


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا