جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 شهردار ياسوج؛در همه امور در شهرداري به دنبال ايجاد عدالت هستيم 

شهردار ياسوج گفت: درهمه امور در شهرداري به دنبال ايجاد عدالت هستيم و اجراي عدالت با هر ملامت و سختي که داشته باشد از هر چيز ديگري شيرين‌تر است.
محمدعلي جاويد در بازديد از پروژه‌هاي عمراني شهر ياسوج با بيان اينکه مردم قبل از هر چيز از خادمان خود در دستگاه‌ها انتظار اجراي عدالت را دارند، اظهار کرد: در شهرداري ياسوج بناي کار را بر اين گذاشته‌ايم که کمترين بي‌عدالتي را داشته باشيم و اين عدالت در خصوص بحث اخذ عوارض بيش از هر چيز ديگر نمود پيدا مي‌کند. جاويد با بيان اينکه در همه امور در شهرداري به دنبال ايجاد عدالت هستيم و شايد در اين راه براي ما مشکلاتي نيز ايجاد شود، تصريح کرد: اما اجراي عدالت با هر ملامت و سختي که داشته باشد از هر چيز ديگري شيرين‌تر است و اولويت در شهرداري نيز در دوره مديريت ما با همه سختي‌هايي که خواهد داشت اجراي عدالت است. شهردار مرکز استان کهگيلويه و بويراحمد در ادامه با بيان اينکه اکنون هيچ‌گونه امکان دخل و تصرفي در وصول عوارض شهرداري ياسوج وجود ندارد، بيان داشت: اولويت کاري ما که به همه شهروندان ابلاغ کرديم و در سايت‌ها و روزنامه‌ها و مطبوعات هم منتشر شد اين بود که خواهان از بين رفتن ديوار بي‌اعتمادي ميان شهروندان و شهرداري باشيم. وي افزود: در گذشته اخذ عوارض تا حد زيادي از بازه نامشخصي برخوردار بود که اکنون کاملا به صورت مشخص و يکسان براي همه درآمده است. شهردار ياسوج يکي ديگر از اقدامات اساسي شهرداري ياسوج در طول مديريت خود در اين دستگاه را لغو کميسيون توافقات شهرداري دانست و گفت: در سنوات گذشته کميسيوني مرکب از چندين فرد برگزار مي‌شد و حقوقي به حق و يا به غير حق براي افراد ايجاد مي‌شد. جاويد افزود: مبالغي از اين راه از حساب شهرداري به جيب ديگران مي‌رفت و به صورت ميلياردي از حساب شهرداري پرداخت مي‌شد که آن را از طريق مراجع قضايي پيگيري کرديم و خوشبختانه از سال گذشته اين کميسيون حذف شد. اين مسئول افزود: اکنون اگر کسي ادعايي نسبت به شهرداري دارد به جاي کميسيون توافقات اين دادگاه است که تصميم مقتضي مي‌گيرد که اين‌گونه پولي به حق و يا به ناحق از حساب شهرداري به جيب کسي نخواهد رفت. جاويد افزود: شايد در کشور ما پيشقدم در اين کار بوديم و سه ماه بعد از اين اقدام ما بود که سازمان همياري شهرداري‌ها اين موضوع را به کشور ابلاغ کرد يعني اينکه ما سه ماه زودتر از ديگر شهرداري‌هاي کشور اين مجموعه را حذف کرديم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا