جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 مديران و كارمندان نمونه شركت نفت و گاز كارون معرفي شدند 

6 نفر از مديران و كارمندان شركت بهره برداري نفت و گازكارون به عنوان نمونه در سطح شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب معرفي شدند. بر اساس شاخص‌ها و دستورالعمل هاي مربوط به عملكرد كاركنان طي سال 1392، نصراله افشون مدير امور مالي و كيومرث پورابوالقاسمي مدير منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز كارون به عنوان مديران نمونه برگزيده شدند. همچنين غلامرضا گل اكبر رئيس اداره خدمات كامپيوتري، عبدالنبي فواضلي سرپرست اداره مخابرات، سيد قدرت اله موسوي و مكي طائي به عنوان كارمندان نمونه معرفي شدند. شركت بهره برداري نفت و گاز كارون بيش از 1500 كارمند رسمي، قراردادي و پيماني و 3500 نفر نيروي قرارداد مدت موقت و اركان ثالث در اختيار دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا