جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 معضلي به نام تغيير و تاثير آن 
نويسنده : * مهراب صدوقيانزاده

امروزه، از تاريخ‌دانان و باستان‌شناسان گرفته تا دانشمندان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روان‌شناسان، همگي بر اين باورند که اغلب فرايندهاي اجتماعي با شتابي زياد و حيرت‌انگيز در حال حرکت و تغيير هستند. آمار، نشان مي‌دهد، نود درصد از دانشمنداني که تا کنون وجود داشته‌اند، در دوران معاصر زندگي مي‌کنند. تعداد اختراعات ثبت شدة قرن گذشته، بيشتر از تمامي اختراعات ثبت شده، در طول کل دوران تاريخ حيات انسان است..
در ابتداي قرن گذشته، زمان لازم براي تبديل يک کشف عِلمي به يک شکل مفيد، در قالب لوازم خانگي و مصرفي، به صورت متوسط، حدود سي و چهار سال بود. اين زمان در اواسط آن قرن به هشت سال تقليل پيدا کرد و هم‌اکنون، اين زمان براي بعضي از محصولات به چند ماه رسيده است. به زبان ساده‌تر، امروزه، زمانِ اعتبار، رواج و استفادة محصولات و در يک کلام، عمر کالاها از چند ده سال به يکي دو سال و حتي به چند ماه رسيده است.
اين شتابِ – گاه غير خطي و صعودي – افزايش تغييرات، باعث مي‌گردد تا وقايع و حوادث، از آستانة درک، تحليل و تحمل افراد و شرکت‌ها، فراتر رفته و مشکل‌ساز گردند. زيرا هر سيستمي، به همراه پاره سيستم‌هايش – از سيستم گردش خون گرفته تا سيستم توليد ثروت – مي‌تواند در محدودة مشخصي از سرعت کار کند. اگر خيلي ُند باشد، در هم ريخته و اگر خيلي سريع باشد، از هم خواهد پاشيد.
به عنوان مثال، ماشيني را تصور کنيد که با سرعت يک کيلومتر در ساعت شروع به حرکت مي‌کند و هر سال سرعت آن دو برابر مي‌گردد. در طي شش سال اول، سرعتش به Km/h 32، مي‌رسد. هنوز همه چيز عادي و تحت کنترل است. سال بعد سرعت آن به Km/h 64، مي‌رسد. اکنون از آستانة امنيت گذشته و نياز به سيستم‌هاي امنيتي، مانند کمربند ايمني، احساس مي‌گردد. دو سال بعد، سرعت آن به Km/h 256، مي‌رسد. در اين سرعت، ديگر ترمزها، سيستم هدايت و حتي کمربندهاي ايمني کارايي نداشته و بايد اصلاح و کارآمدتر شوند. سال بعد از آن، سرعت ماشين به Km/h 512، خواهد رسيد. در اين حالت، همه چيز، حتي جاده‌ها نيز نياز به اصلاح و تغيير دارند.
اگر انسان، چه در کارهاي شخصي خود، چه در کار و حرفة خود و چه در سطح جامعه، نتواند آهنگ تغيير را کنترل نمايد، در انطباق دادن خود با شرايط، با دشواري و شکست مواجه خواهد شد. به زبان ديگر، امروزه افراد، خانواده‌ها، سازمان‌ها و حتي ملت‌ها، در معرض هجوم تغييراتي بيش از اندازه سريع قرار مي‌گيرند که باعث آشفتگي و از دست رفتن ظرفيت آن‌ها براي اتخاذ تصميم‌هايي به موقع، هوشمندانه و انطباق‌پذير مي‌شود.
بسياري از بحران‌هاي کنوني در حقيقت تغييراتي بودند که يا به موقع شناسايي نشده و در قبالشان، واکنش‌هاي مناسب اتخاد نشده است، يا صرفاً، حوادثي معمولي بودند که آهنگ تغيير آن‌ها سريع‌تر شده بود.
به عنوان نمونه در شرايط رقابت‌جويانة کنوني، ميزان نوآوري محصولات، آن‌قدر بالاست که هنوز محصولي به بازار نرسيده، نسل بعدي بهتري از آن، توسط رقبا پديدار مي‌گردد. بنابراين، رقابت زيادي بين شرکت‌ها براي پيدا کردن مشتري‌هاي جديد و حفظ مشتري‌هاي قبلي جريان دارد.
بازاريابي شبکه‌اي، تنها شيوه‌ايست که شرکت‌ها به کمک آن مي‌توانند، بدون پراخت هزينه‌هاي سرسام‌آور تبليغات و غيره، مشتري‌ها و بازارياب‌هاي‌شان را به خود وفادار نگه دارند.
البته، افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هايي نيز هستند که مي‌کوشند «تغيير» را نديده بگيرند. گويي اگر سر خود را زير برف کرده و به آن فکر نکنند، تغييرات، ديگر براي آن‌ها پيش نخواهد آمد. غافل از اين‌که «تغيير»، به محض اين‌که نديده گرفته شود، تبديل به مفهومي تهديد آميز گشته و ممکن است به بروز بحران، منجر شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا