جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 فرهنگيان و بغض گلوگير تبعيض 
نويسنده : اسماعيل حسين پور

فرهنگيان کشورمان با جمعيت ميليوني شان، درکنار بار سنگين فکر و فرهنگ اين سرزمين و پرورش فرزندان فرداي اين ديار که بر دوش دارند تاکنون با ايثار و فداکاري هاي بي شمار در عرصه هاي مختلف دفاع از دين و ديارشان خوش درخشيده اند و تقديم 4 هزار معلم شهيد و 36 هزار دانش شهيد بال گستر آسمان، سند سربلندي و وفاداري اين صبوران همواره به ايران و اسلام عزيز است. آنها با روح بزرگ شان همواره سعي کرده اند حرمت:« ن والقلم» و «يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه » را حفظ کنند.
سالهاست فرهنگيان را براي قناعت، ساده زيستي، صبر و سکوت همواره شان مي‌ستايند؛ سالهاست که فرهنگيان براي پاسداشت عزت سرزمين شان، از بسياري حقوق اوليه شان چشم پوشي کرده اند و در عرصه خدمت صادقانه سخت کوشي کرده اند. سالهاست اين صبوران مهربان با دلي پرخون و لبي پرخنده، به شاگردان کلاس شان درس شرف و شرافت، اخلاص، عزت و آزادگي داده اند و با مناعت طبعشان همه تلخي ها را بر خود شيرين کرده اند و با نداشته هاي بزرگ شان، بزرگي شان را حفظ کرده اند و دم برنياورده اند. سالهاست که فرهنگيان با کاستي هايي ساخته اند که اگر درد شمارآيد ديوان و دفترها خواهد شد، سالهاست فرهنگيان با وام و قسط و وديعه هم نفسند، سالهاست فرهنگيان صبورانه به اميد رفع تنگناهاي معيشتي شان هر تلخي را تاب آورده اند و براي جان بخشي به فرزندان ايران از جان مايه گذاشته اند.
آنچه براي فرهنگيان رنج آور و روح آزار است وجود بي عدالتي و تبعيض بين کارکنان دولت است. همان تبعيضي که سبب شده است فرهنگيان به قول دکتر شريعتي: « همه زير دستان شان، را زبَردستان شان ببينند». شگفتا فرهنگياني که به استناد بسياري از آيات، احاديث و روايات خود و قلم شان بايد صاحب حرمت و کرامت باشند شأن و منزلت شان روز به روز در جامعه ي بنا نهاده شده بر ارزشها دارد آب مي‌شود و آب مي‌رود و دولتها مي‌آيند و مي‌روند ولي کسي گره از کار فروبسته ي شان نمي‌گشايد.
فرهنگيان هرگاه خواسته اند اين تبعيض هاي انبوه و آشکار را زبان شوند و بر لب آورند عده اي که عزت فرهنگيان اين سرزمين و شأن و منزلت اين فرهنگ مداران را برنمي تابند، اين خواسته منطقي و حق طبيعي و صنفي فرهنگيان را سياهي و سياسي نمايانده اند و براي شنيدن دردهاي ديرين اين فداکاران بي ادعا و همواره همراه، در و دروازه بر فرهنگيان بسته اند ولي فرهنگيان هيچ گاه اين بدعهدي ها و نامهرباني ها را به کلاس و درس و مدرسه تسري نداده اند و همچنان با افتخار بر عهد آغازين و ديرين خويش که همانا بلندآوازگي اين سرزمين است استوار ايستاده اند.
با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، فرهنگيان که خود نقش آفرين بزرگ اين عرصه و صحنه بوده اند، با درک عميق از شرايط کشور و اشراف به تنگناهاي ناشي از کاهش قيمت نفت و انبوه ويراني هاي برجاي مانده از 8 سال گذشته، بي آنکه بخواهند چشم بر اين همه کاستي ببندند، براي پرداخت حق وحقوق شان از دولت و کار به دستان تنها يک خواسته دارند و آن تحقق عدالت و رفع تبعيض بين کارمندان دولت و تغيير نگاه بنيادي مسؤولين به مقوله آموزش و پرورش است.
فـــرهنگيان از دولت برآمده از رأي و اراده شان ضمن رفع تبعيض ها و توجه ويژه به رفع مشکل معيشتي فرهنگيان، خواستار به رسميت شناختن تشکل هاي صنفي فرهنگيان و فعاليت شان در راستاي ارتقاء جايگاه و منزلت فرهنگيان هستند و انتظار دارند دولت با اعتماد بخشي بيشتر به فرهنگيان براي تحقق مطالبات قانوني شان، ابتکار عمل را به دست گيرد و بيش از اين اجازه ندهد سايه سنگين يأس و دلمُردگي و بي انگيزگي بر مدارس حاکم شود و معلمان بيم بيمه طلايي و مديران و معاونان غم قبض آب و برق و گاز مدرسه داشته باشند.
فرهنگيان از دولت تدبير و اميد که در اين مدت کوتاه به رغم سنگ اندازي هاي بسيار، کارهاي بزرگ و سترگي براي بهبود اوضاع کشور در عرصه داخلي و خارجي داشته است انتظار دارند با توجه ويژه به آموزش و پرورش و فرهنگ و فرهنگيان، به بغض گلوگير فرهنگيان به ستوه آمده از انبوه تبعيض ها پايان دهد و با درايت و تدبير، مزرع خزان زده ي دل فرهنگيان را به شکوفه بنشاند و نگذارد اميد ديرين اين صبوران، در اين دوره و در اين دولت به يأس مبدل شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا