جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي
 ديدار پوتين با دوستان اروپايي 

رئيس‌جمهوري روسيه روزگذشته براي ديدار با رهبر مجارستان به اين کشور سفر کرد. سفر ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهوري روسيه به مجارستان در حالي است که حدود 2000 تن از معترضان عصر دوشنبه در مرکز شهر بوداپست، پايتخت عليه سفر پوتين دست به راهپيمايي اعتراضي زده و از ويکتور اوربان، رئيس‌جمهوري مجارستان خواستند تا «پوتيني شدن» مجارستان را متوقف کند.گابور واگو، سازمان‌دهنده اين تظاهرات گفت: به ستوه آوردن جامعه مدني، فساد و افزايش اليگارشي نشان مي‌دهد که ما به شدت در حال نزديک شدن به مدل روسيه و دور شدن از مدل اروپايي هستيم.افزايش حمايت‌ها از روسيه با وجود تهاجم اين کشور به اوکراين در ميان برخي از کشورهاي شرق اروپا ديده مي‌شود و اين براي پوتين که از سوي بسياري از کشورها به ويژه غرب به خاطر نقشش در بحران اوکراين مورد انتقاد است، از اين جهت اهميت دارد که نشان مي‌دهد هنوز در داخل اتحاديه اروپا دوستاني دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا