جستجو
  نسخه شماره 1015 - 1386/07/01 -   صفحه اصلي
 آشنايي با نقشه برداري و کاداستر (CADASTR) 


نقشه برداري يکي از قديمي ترين تکنيک هاي مورد استفاده بشر بوده و از آن براي تعيين حدود اراضي استفاده مي کرده اند. اما با پيشرفت آباديها و بالا رفتن ارزش زمينهاي شهرها و مزارع، اهميت نقشه برداري بيشتر نمود پيدا مي کند، بطوريکه در حال حاضر ارزش بالاي زمينها در شهرهاي بزرگ باعث شده است در تهيه حدود املاک دقت بالايي رابه کار ببرند و اين دقت بالا لازمه اش تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس مي باشد، اين نوع نقشه برداري که باعث تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس مي شود را نقشه برداري ثبتي يا کاداستر گويند.کاداستر: مجموعه دفاتر و اسنادي است که دلالت بر مساحت اراضي مزروعي و غير مزروعي و ابنيه و املاک و نقشه و حدود ترسيمي آنها در مناطق مختلف کشور مي کند و غرض از آن تعيين مالياتهاي اراضي بر حسب ارزش املاک و منافع آنهاست. يکي از اهداف کاداستر شهري تعيين نوع املاک براي ارزيابي مالياتهاي اراضي بر حسب ارزش آنها مي باشد. يکي از ديگر  مهمترين اهداف کاداستر شهري رفع دعاوي مربوط به املاک مي باشد که در اينصورت دادگاه مراتب را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار مي دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمين و برداشت دقيق املاک حدود و موقعيت ملکها را مشخص نمايد تا از اين طريق به دعواي طرفين خاتمه داده شود.ديگر هدف کاداستر تهيه نقشه هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالکيت مي باشد. براي ارتقا از اين مرحله به سيستمي کارآمد و جامع که شامل زير سيستم هاي متعدد و متفاوت نيز باشد. خودکاري (اتوماسيون) يک اصل است.سيستم اطلاعات زمين ابزاري است براي تصميم گيري هاي قانوني مديريتي و اقتصادي و کمکي که براي برنامه ريزي و توسعه از يک سو شامل يک پايگاه داده ها حاوي اطلاعات فيزيکي فضايي و زمين- مرجع براي يک ناحيه مشخص مي شود و از سوي ديگر تکنيک هاي جمع آوري، به هنگام سازي، پردازش و توزيع قانونمند داده ها را در بر مي گيرد.براي انجام کاداستر از سيستمها و تکنيکهاي چون GPS (سيستم نقاط جغرافيايي)، GIS (سيستم اطلاعات جغرافيائي)،  فتوگرامتري (تبديل تصاوير ماهواره  اي و عکسهاي هوائي به نقشه) و غيره استفاده مي شود.GPS سيستمي است که دامنه کاربرد و کارآيي آن از محدوده علوم مهندسي نقشه برداري، ژنودزي و فتوگرامتري فراتر رفته و ديگر شاخه ها را همانند سنجش از دور، جغرافيا، محيط زيست، ژئوفيزيک، حمل و نقل، ناوبري، ترافيک و غيره در بر گرفته است.  GPS همان سيستمي است که توانسته در مدت زمان کوتاهي در اثر علوم مهندسي کارايي خويش را به اثبات برساند. از جمله اين مسائل تعيين موقعيت دقيق نقاط ژنودزي است که استفاده از روشهاي سنتي نقشه برداري، همانند نجوم ژنودزي، نياز به محاسبات پيچيده و زمان طولاني دارد. اما GPS به راحتي مي تواند تعيين موقعيت نمايد. بزرگترين کشتيها و هواپيماها در بدترين شرايط جوي به وسيله  GPS به راحتي مي تواند تعيين موقعيت نمايد. با کاربرد روز افزون نقشه هاي بزرگ مقياس  نارسائي نقشه برداري زميني  آشکار شد. براي از بين رفتن مشکلات اساسي نقشه برداري زميني فکر استفاده از عکس در نقشه برداري قوت گرفت و رشته فتوگرامتري بوجود آمد و اين رشته امروز در اغلب رشته هاي علمي و فني بصورت ابزاري دقيق و سريع درآمده است.فتو گرامتري تکنيک يا علمي است که از عکس براي تعيين شکل اندازه ها، وضعيت جسم در فضا و بالاخره مطالعه ساختمان و خواص ديگر آن بکار مي رود. با وجود اين هنوز هم اولين کاربرد فتوگرامتري يعني تهيه نقشه مهمترين مورد استفاده از آنرا تشکيل مي دهد. GIS يک مجموعه ابزار نيرومند و قوي براي جمع آوري، ذخيره سازي و بازيافت است. وسيله اي جهت بسط و گسترش کاربرد نقشه هاست.ورود کامپيوتر و دور سنجي و الکترونيک در علوم جغرافيايي و نقشه برداري ضمن دقت اندازه گيري و محاسبات ترسيم و تهيه نقشه، در هزينه و زمان و نيروي متخصص صرفه جويي روز افزوني را بوجود آورده است.سيستم اطلاعات جغرافيايي عبارت است از فرآيند برقراري تعيين موقعيت محل شناسايي عوارض و پديده ها و بيان چگونگي آنها.براي فعاليت سيستم اطلاعات جغرافيايي سه جز» اصلي نيز است:
1- شرايط و محيط کار که از مجموعه نرم افزار و سخت افزار تشکيل شده است.
2 -داده ها و اطلاعات (bata)
3- مراکز استفاده کننده از سيستم اطلاعات جغرافيايي: مديران اجرايي و برنامه ريزان جامعه بيشترين استفاده کنندگان را تشکيل مي دهند.
4- کاربرد  GIS در مديريت منابع طبيعي، برنامه ريزي هاي توسعه برنامه ريزي شهري و روستايي (کاربردي اراضي، کاداستر و داده هاي آماري)، طرح ريزي ملي و منطقه اي امکان پذير است.
5- منابع اطلاعات جغرافيايي: 1- نقشه2- عکس هوائي 3- تصاوير ماهواره اي مي باشد.
جمال احمدي ظفر آبادي-کارمند فني کاداستر و مسئول روابط عمومي اداره کل ثبت کردستان


نسخه چاپي ارسال به دوستان
نگاه ويژه
صفحه اول
سياسي
گوناگون
جامعه
حوادث
اقتصادي
شهرستان
ورزشي
دانشگاه
روزانه
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
طالع بيني روزانه