درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
نام نشريه : ارتباط موفق
صاحب امتياز : موسسه مطبوعاتي اشراق جامعه
مدير مسئول : بهروز اسلامي
دوره انتشار : ماهيانه
محل انتشار : تهران
تلفن : 88682882-88682881--88682880
نمابر : 88686383
صندوق پستي : 1665-14155
آدرس : تهران -اتوبان چمران - پل مديريت - مقابل دانشگاه امام صادق - بلوار فرهنگ - قبل از ك نور - پ3 - ط اول
شمارگان : 20000
سايت : ertebate-movafagh.com
پست الکترونيکي : mag.ertebat@gmail.com
توضيحات : ماهنامه خبري - اموزشي - اطلاع رساني