درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 مي خواهم قلوب ديگران را تسخير کنم !! 
نويسنده : آزاده تو يسرکاني

زندگي اجتماعي و زيستن در كنار مردم، في‌نفسه، هنري والاست؛ چرا كه اجتماع، متشكل از تعداد بي‌شماري انسان‌هاي مختلف با ويژ‌گي‌هاي روحي و شخصيتي متفاوت است و اين كه انساني نحوه‌ي برقراري

ارتباط مؤثر و صحيح با اجتماع را بداند و در اين ارتباط همواره موفق باشد، به وافع بايد او را ‹هنرمند› ناميد.

هر كدام از ما، بارها و بارها در جامعه افرادي را ديده‌ايم كه هم‌واره از محبوبيت خاصي در ميان مردم برخوردارند و مي‌توانند به شايستگي هر چه تمام‌تر با ديگران ارتباط برقرار كنند. موفقيت‌ اين افراد، علاوه

 بر شايسته‌گي‌هاي فردي‌، محصول ارتباط خوب آنان با ديگران، جلب آن‌ها به سوي خود و به تبع آن، استفاده از تجارب، موقعيت‌ها و امكانات ديگران است.

هيچ انساني، حتي نيرومندترين انسان‌ها، هرگز نخواهد توانست بي‌مدد و ياري ديگران به شكوفايي و كاميابي دست يابد: از اين رو بديهي‌ست كه همه‌ي ما براي موفق شدن به ياري ديگران نيازمنديم و براي

برخوردار شدن از اين مدد و ياري بايد بتوانيم به شايستگي از عهده‌ي برقراري يك ارتباط موفق و مؤثر برآييم و به بياني عام‌تر، قلب‌هاي ديگران را از آن خود كنيم.

ارتباط اجتماعي، از ظرافت‌هاي خاص و پيچيده‌يي برخوردار است و انسان‌هاي موفق در اين ارتباط، كساني هستند كه اين ظرافت‌ها را به دقت در نظر مي‌گيرند. براي نفوذ در ميان مردم، بايد داراي ويژگي‌هايي

بود كه اين ويژ‌گي‌ها را مي‌توان به دو دسته‌ي بزرگ ‹اعتبار› و ‹جذابيت› تقسيم كرد.

الف: اعتبار

برخورداري از برخي قابليت‌ها و خصوصيات فردي و اجتماعي، موجب بالا رفتن اعتبار اجتماعي، مي‌شود. اين قابليت‌ها عبارت‌اند از:

 تخصص:

هنگامي كه فرد، در يك يا چند رشته، كارشناس و متخصصي ورزيده، خلاق و توان‌مند باشد، به راحتي مورد توجه قرار گرفته و انگشت تقاضاي عده‌ي كثيري از افراد نيازمند، به سوي او نشانه مي‌رود. هر چه

كميت و كيفيت تخصص‌هاي فرد بالاتر باشد، به همان ميزان، كم‌تر كسي هوس طرد كردن او را به ذهن خود راه مي‌دهد.

 مهم بودن:

هر چه فرد به لحاظ اجتماعي از جاي‌گاه بالاتري برخوردار باشد، محبوبيت بيش‌تري خواهد داشت.

مرجع قدرت بودن:

مردم هم‌واره به سمت افرادي مي‌روند كه مرجع قدرت هستند و در يك كلام مي‌توانند مفيد فايده واقع شوند. از جمله خصوصيات مراجع قدرت مي‌توان به نفوذ، كارايي، لياقت، قدرت‌ و توانايي‌ اشاره كرد.

 شهرت:

برخوردار بودن از شهرت نيك، از جمله خصوصياتي‌ست كه در راه موفقيت بايد همواره آن را مدنظر قرار داد. همه‌ي انسان‌ها از صميم قلب مايلند با افراد مشهور آشنا شوند تا از طريق اين آشنايي‌ها، در غرور

 و افتخار آنان سهمي داشته باشند و به اعتبار اجتماعي خود بي‌افزايند.

 بي‌غرض صحبت كردن و آشنا بودن به ظرايف برقراري ارتباط با ديگران

 دوري از تن‌آسايي:

در دنياي امروز كه دنياي علم، تكنولوژي و سرعت است، ديگر جايي براي تن‌آسايي نمي‌ماند. براي عقب نماندن از قافله‌ي دنياي امروز، بايد بي‌وقفه دويد تا بتوان بر سر جاي خويش باقي ماند! مديريت زمان،

برنامه‌ريزي و تلاش در جهت ارتقاء مهارت‌ها و كارايي‌ها، لازمه‌ي زندگي امروز است. فراموش نكنيد، كاميابي اكتسابي است. بايد آينده‌نگر بود و از دانش، تجربه‌اندوزي و بالابردن مهارت‌ها، لحظه‌يي دست

نكشيد.

 فرافكني خيالي:

به معناي آن است كه فرد همواره به عنوان يك ناظر بي‌طرف، اعمال خود را ارزيابي كند، توانايي‌هاي خود را بسنجد و مورد قضاوت قرار دهد. او بايد خود، شرايط و توانايي‌هاي خود را از دريچه‌ي چشم يك ناظر

 بيروني ببيند و براي رسيدن به موفقيت در برقراري ارتباط با ديگران، در برابر كردار، گفتار و انديشه‌ي خود مسئول و سخت‌گير باشد.

ب: جذابيت: با استفاده از عنصر جذابيت، مي‌توان قلوب ديگران را تسخير كرد. اين امر، هميشه در ناخودآگاه افراد صورت مي‌گيرد و اتفاقي كه در ناخودآگاه رخ دهد، هم‌واره مهمتر، مؤثرتر و پايدارتر خواهد

بود. جذابيت، به دو دسته‌ي ‌ظاهري و ‌باطني تقسيم مي‌شود:

جذابيت‌هاي ظاهري:

عبارتند از زيبايي ظاهر، زيبايي در سخنان، جذابيت و ظرافت در حركات و سكنات و توانايي برقراري ارتباط با استفاده از راه‌هاي غيركلامي، كه برقراري ارتباط از طريق چشم‌، مهمترين شيوه‌ي برقراري ارتباط

غيركلامي و زبان بدن محسوب مي‌گردد.

برخوردار بودن از جذابيت‌هاي ظاهري در برقراري ارتباط موفقيت‌آميز با ديگران، مؤلفه‌يي بسيار مهم و تعيين‌كننده است؛ چرا كه، در نخستين برخورد، هيچ كس از باطن، ذهن‌، هوش و توانايي‌هاي ديگري خبر

ندارد و در بدو امر، اين ظاهر فرد است كه مورد توجه، داوري و حتي پيش‌داوري قرار مي‌گيرد.

اگر كالاي باارزشي در دست داشته باشيم كه به زيبايي بسته بندي نشده باشد، صرف‌نظر از قابليت‌هاي ويژه‌ي ‌آن، هرگز فروش خوبي نخواهد داشت. اهميت ندادن به آراستگي و زيبايي ظاهر، بدين معناست كه ما

 براي سليقه و نظر ديگران كوچكترين اهميتي قايل نمي‌شويم و اين بدترين پيامي است كه هر فرد مي‌تواند در نخستين برخورد، به ناخودآگاه ديگران ارسال كند.

حسن سليقه در انتخاب و پوشيدن لباس مناسب، استفاده از رنگ‌ها متناسب با زمان و مكان، گشاده‌رويي، بانشاط بودن و حفظ نظافت و بهداشت فردي، در كنار موارد ياد شده، از جمله گزينه‌هايي‌ هستند كه

رعايت آن‌ها در بالا رفتن جذابيت‌هاي ظاهري، نقش مؤثر و انكارناپذيري ايفا مي‌كنند.

 جذابيت‌هاي باطني:

يا جذابيت دروني و برخوردار بودن از سيرت زيبا، عبارت است از زيبايي انديشه، آراسته بودن به فضايل انساني و اخلاقي، هوش‌مندي و ذكاوت، ابراز حسن نيت و نيز همكاري و هم‌انديشي صادقانه و صميمانه.

برخوردار بودن از جذابيت‌هاي باطني، از جمله مؤلفه‌هاي مهم در برقراري ارتباط مؤثر با ديگران است: چرا كه، براي برقراري انس و الفت بيروني بايد ابتدا صميميت دروني خلق شود تا با خلق اين صميميت،

بتوان بازتاب‌هاي بيروني آن را شاهد بود.

براي رسيدن به جذابيت‌هاي باطني، نخستين، كارآمدترين و مهم‌ترين اقدام، برقراري ارتباط مؤثر و مداوم با معنويات و خداوند بزرگ و مدد جستن از اوست كه او يگانه منشأ و منبع قدرت بي‌كران انسان است.

ديگر آن كه هيچ‌گاه از هيچ كمك معقولي به ديگران، سر باز نزنيم و يقين داشته باشيم كه اين كمك و ياري، علاوه بر ايجاد انس و الفت و محبت، روزي به سوي ما بازخواهد گشت.

آخرين توصيه‌ي من براي ايجاد و حفظ جذابيت باطني آن است كه هم‌واره بكوشيد درباره‌ي ديگران زيبا بي‌انديشيد، براي آن‌ها طلب خير كنيد و شعله‌ي عشق را در دل خود فروزان نگه‌داريد تا از گرماي دل‌پذير و

مطبوع آن، انسان‌هاي ديگر نيز كه سخت نيازمند اين موهبت الهي هستند، از آن نسيبي داشته باشند.هرگز فراموش نكنيد! نيرومندترين انسان‌ها نيز هيچ‌گاه نخواهند توانست به تنهايي به اوج و شكوفايي دست

يازند.

 

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره