درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 7 اسرار روابط  
نويسنده : پرستو عوض زاده

اسرار روابط موفق

هررابطه اي نيازمند يک اصل محکم و استوار است که اگر در طول زندگي پابرجا و باقي بماند، رابطه مي تواند درچارچوب آن اصل ادامه يابد . پائولا هال، روان

درمانگر روابط ، هفت اصل تشکيل دهند? موفقيت در روابط را بررسي مي کند .

1. به خودتان عشق بورزيد

تا خودتان را دوست نداشته باشيد براي تان سخت است که باور کنيد شخص ديگري دوستتان دارد .

براي برقراري يک رابط? سالم ، داشتن اعتماد به نفس بسيار مهم است . وقتي خودتان را واقعا دوست داريد – باوجود شکست ها و نقطه ضعف هايي که ممکن

است داشته باشيد- احساس اعتماد و اطمينان مي کنيد .

و وقتي در درون تان چنين احساسي داريد ، مي توانيد از بودن درکنار همسرتان لذت ببريد زيرا اين لذت را او در زندگي تان به وجود مي آورد ، نه به اين دليل که

 احساس مي کنيد براي ادامه زندگي و بقا به او نياز داريد .

اگر در گذشته مهارت هايي داشته ايد ، ارزشش را دارد که با کمک يک مشاور يا يک دوست مورد اعتماد برروي آن مهارت ها کار کنيد . ممکن است وسوسه شويد که به همسرتان تکيه کنيد و براي اطمينان

خاطر به او متکي باشيد . اما هرچقدر که شما به عنوان يک فرد ، قوي تر باشيد ، رابطه تان محکم تر ، همانندتر و هم تراز تر است.

2. همسرتان را دوست بداريد

روابط سالم معمولا بين دو نفر که واقعا يکديگر را دوست دارند ، برقرار مي شود . ممکن است گفت و گو درباره عشق ، رويايي تر و عاشقانه تر باشد ،اما اگر واقعا يکديگر را دوست داشته باشيد ، از کنار هم

بودن لذت مي بريد ، طرز فکر و رفتار يکديگر را مي پذيريد و در زندگي روياهاي همانند و مشترکي را دنبال مي کنيد . آن وقت، در مي يابيد که احساس هاي عاشقانه و مهرآميز هرگز دور از دسترس نيستند .

اين موضوع بسيار مهم است که به همسرتان بگوييد شما هم دوستش داريد . واژه هاي صميمانه تشويق آميز و حمايت کننده ، اعتماد و احترام را به وجود مي آورند . گاهي اوقات ، تحسين هاي خاص را نيز به

 حرف هاي تان اضافه کنيد . با اين کار ، به افزايش اعتماد به نفس همسرتان کمک مي کنيد .

3. براي با هم بودن ، زمان مفيدي را در نظر بگيريد

اهميت شرايط و چيزها مي تواند با مدت زماني که حاضر هستيم به آن ها اختصاص دهيم، سنجيده شود. وقتي زن و شوهري براي اولين بار يکديگر را ملاقات مي کنند، به طور غريزي رابطه شان را در اولويت

قرار مي دهند. اما با گذشت زمان و زياد شدن مشغله هاي زندگي، کار و بچه ها، زمان با هم بودن اغلب در پايين فهرست الويت ها قرار مي گيرد. اگر به طور منظم زمان مفيدي را با هم نگذرانيد، فرصت ها

يکي پس از ديگري از دست مي روند و شما بي هدف و دور از هم زندگي را سپري مي کنيد. ايجاد فرصت و زمان با هم بودن مي تواند به معني از دست دادن ساير کارها و فعاليت ها باشد، اما به ياد داشته باشيد

 که اين کار، سرمايه گذاري براي خوشبختي و سعادت آينده است.

4. ارتباط برقرار کنيد

برقراري ارتباط مناسب ، براي يک رابط? سالم ضروري است . اين تنها راهي است که مي توانيد به همسرتان بگوييد چه کسي هستيد ، چه مي خواهيد و چرا اين گونه رفتا ر مي کنيد . گفت و گو روشي است

که از طريق آن به هم اجازه مي دهيم وارد حريم خصوصي يکديگر شويم .

ارتباط بهتر برقرار کردن يعني اين که بياموزيم دقيقا آنچه را که فکر و احساس مي کنيم بي پرده و صادقانه برزبان آوريم . اين موضوع به معني بدون پيش داوري گو ش دادن حرف هاي همسرمان نيز مي باشد

5. به روش مناسب بحث کنيد

پذيرفتن اين که بحث و گفت و گو ، بخش طبيعي يک رابطه است ، مهم مي باشد . همه ما منحصر به فرد هستيم . بنابراين ، با يکديگر فرق داريم. زن و شوهرهايي که به روش مناسب بحث و گفت و گو مي کنند 

مجبور نيستند نگران اين موضوع باشند که هميشه با هم تفاهم ندارند . يک گفت و گوي درست، فرصتي است براي قسمت کردن احساس هاي تان و استحکام بخشيدن به رشته الفت تان. اين امر، با گرفتن

صميمي محقق مي شود که سعادتمندي و خشنودي هردوي شما را در پي داشته باشد و ممکن است جرقه اي باشد که در هردوي شما احساس اطمينان بيش تري را نسبت به رابطه تان به وجود آورد و شما را به

هم نزديک تر کند .

6. هرروز يکديگر را نوازش کنيد

نوازش ، يک نياز ضروري و حياتي انسان است . پژوهش ها نشان داده اند که بسياري از حيوانات و انسانها بدون نوازش در دوران کودکي مي ميرند . همچنين ، نوازش شدن فشار خون را پايين مي آورد و

آرام بخش هاي طبيعي را در مغز آزاد مي کند. علاو ه براين ، سبب آزاد شدن اکسي توسين مي شود که براي پيوند جفت انسان لازم و ضروري است.

نوازش داراي قدرتِ آرام و حمايت کردن ، محافظت و دلگرم کردن ، آسوده کردن و البته ، برانگيختن است . هرزن يا شوهري مي داند که ممکن است زندگي جنسي شان پايان پذيرد . اما نياز ما براي عشق و

محبت جسماني هرگز تغيير نمي کند .

7. تغيير را بپذيريد

همه انسان ها در طي گذر سال ها تغيير مي کنند و اين تغييرات هستند که مي توانند يک رابطه را زنده نگه دارند. زندگي هم تغيير مي کند شايد نه آن طور که ما مي خواهيم. تغيير مي تواند فرصت هايي را براي

رشد و صميمت به وجود آورد ، البته، مي تواند دردناک و غم انگيز باشد . ممکن است اين تغيير به معني سازگاري با يک روش جديد فکري يا يک شيو? جديد زندگي باشد . حتي مي تواند به معني رها کردن

شرايط و چيزهايي باشد که شناخته شده و مطمئن بوده اند .

در يک رابطه موفق ، زن و شوهر مي آموزند بايکديگر هماهنگ و سازگار شوند و با هم تغيير کنند . آن ها مي پذيرند که تغيير ، بخش اجتناب ناپذير زندگي انسان است . ياد مي گيرند که در شادي و غم از

يکديگر حمايت کنند .

عمل کردن به اين هفت اصل و دست برنداشتن از آن ها آسان نيست ، اما هرچه بتوانيد به طور منظم تر به اين اصول عمل کنيد ، روابط تان محکم تر مي شود

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره