نسخه شماره 291 - 1390/07/25 - دوشنبه
صفحه اصلي شناسنامه
روي جلد
آرشيو

ارتباط با ما
جستجوي پيشرفته
برو

 معاون وزير راه و شهرسازي:
 20درصد مساحت شهر گرگان بافت فرسوده است 

معاون وزير راه و شهرسازي در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران استان گلستان گفت : 20 درصد مساحت شهر گرگان بافت فرسوده مي ب اشد که 30 درصد از جمعيت شهر را در خود جاي داده است . مهندس کيان پور بابيان اينکه در بهسازي بافت فرسوده به دنبال ارتقاء سطح رفاه اجتماعي مي باشيم اظهار داشت: در شهر گرگان 681 هکتار بافت فرسوده شناسايي و حدود 1058 واحد در سال 88 و حدود 2338 واحد در سال 89 براي تامين اعتبار به بانکها معرفي شده‌اند که اميد داريم اين 3400 پروژه تا پايان سال به بهره‌برداري برسد و در اختيار متقاضيان قرار گيرد .

 وي افزود: در بخش سکونت گاههاي غير رسمي نيز حدود 1668 هکتار در 15 محله گرگان مطالعات آن انجام شده و به ستاد توانمند سازي استان نيز رسيده است تا بتوانيم با اولويتهاي تعريف شده در ستاد و همکاري همه دستگاههاي اجراي به توانمندسازي اين مناطق کمک کنيم.کيان‌پورافزود: در شهر گنبد نيز حدود 227 هکتارمطالعات سکونت‌گاههاي غيررسمي انجام شده و اميدواريم بتوانيم اقداماتي را که در گرگان انجام داده ايم را در اين شهر نيز به مرحله اجرا برسانيم . وي بيان داشت :آنچه که در سفر به گلستان براي من تداعي شد تعامل و مشارکت ويژه مديران شهري بود که ميتواند سرآمد موفقيتها در بخش توسعه و عمران شهري باشد و عامل بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده گردد.

 کيان‌پور با اشاره به اينکه به دنبال اين هستيم تا پروژه‌ها در کمترين فرصت به بهره برداري برسد تصريح کرد: اولويت در بهسازي مناطق بافتهاي فرسوده زوده بازده و تاثيرگذار بودن پروژه هاست تا بتوان در کمتر از يکسال آنها را به بهره‌برداري برسانيم چرا که اگر اين پروژه ها زمان‌بر باشد هم قيمت ساخت پروژه افزايش مي‌يابد و هم از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه از آغاز عمليات بهسازي و نوسازي در کل کشور تا کنون 353 هزار واحد توسط بخش غير دولتي تخريب شده است گفت: به ازاي هر واحد تخريبي دو سه دهم واحد جديد احداث شده و در مجموع در حدود 478 هزار واحد احداث و عمليات نوسازي آن صورت پذيرفته است.

کيان‌پور با اشاره به اينکه رشد تسهيلات نسبت به اوايل سال 87 تا کنون شش برابر شده است اظهار داشت: اميد داريم با برنامه ريزيها انجام شده بتوانيم 150 هزار واحد را از طريق شرکتهاي مسکن عمران سازان، ادارات کل مسکن و شهر سازي و بانکهاي عامل بانک سپه ، صادرات ، رفاه ، تجارت که براي پرداخت تسهيلات معرفي شده‌اند را به بهره برداري برسانيم. وي افزود: از سال 87 تا سال 89 حدود 100 هزار واحد در همين راستا به بانک مسکن معرفي شده است که 10 هزار واحد در سال 87 ، سه هزار واحد در سال 88 و 60 هزار و 552 واحد در سال 89 با هماهنگي بين شرکت عمران مسکن‌ساز و ادارات کل مسکن و شهرسازي و تعامل مديريت شهري به بانک مسکن معرفي و اميد داريم تا پايان سال به بهره برداري برسانيم.

کيان پور بيان داشت: در سال 90 نيز عمليات 150 هزار واحد ديگر را در سطح کشور اجرايي ساخته‌ايم و در کل کشور 70 هزار هکتار در 450 شهرتعيين محدوده بافت فرسوده آن انجام شده است . وي اظهار اميدواري کرد که با سياست حمايتي دولت در بخش نوسازي و بهسازي بافت فرسوده بتوانيم در حدود 5هزار و 100 هکتار کار بهسازي و نوسازي را در سال 90 با احداث 150 واحد تعريف شده به بهر ه برداري برسانيم . وي گفت: در استان گلستان در 15 شهر مطالعه محدوده بافت فرسوده در 2280 هکتار کار شناسايي آن انجام شده است . وي افزود : با اجراي اين طرح‌ها در بافتهاي فرسوده شهرها مساحت پلاکها و عرض خيابانها در حد نصاب ضوابط شهر سازي تعريف مي شود .


نسخه چاپي ارسال به دوستان